Vochtschade aan uw Smartphone?

Dit artikel geeft u informatie over vochtschade aan uw toestel, wat het veroorzaakt en hoe u er het beste mee om kan gaan.

hierbij wordt aandacht besteed aan:

· Wat is vochtschade?
· Hoe ontstaat het?
· Wat betekent het voor uw toestel?
· Hoe wordt het vastgesteld?
· Hoe kun je het zoveel mogelijk voorkomen en beperken?

Onderstaand volgt per onderdeel een nadere toelichting over vochtschade.

Wat is nu eigenlijk vochtschade?

Vochtschade wordt veroorzaakt doordat vloeistoffen of waterdamp binnendringen in uw toestel en daardoor het toestel aantasten door corrosie. Voorbeelden van vloeistoffen kunnen zijn water, waterdamp, zweet, olie en speeksel. Deze vloeistoffen corroderen de binnenkant van de smartphone, waardoor de smartphone geheel of gedeeltelijk defect raakt, er kortsluiting kan ontstaan of het toestel oververhit raakt. Zodra een vloeistof in een toestel binnendringt, kan zelfs binnen enkele minuten corrosie ontstaan. Afhankelijk van de plaats en intensiteit van het onheil merkt u direct het gevolg of pas na verloop van tijd.

Hoe ontstaat vochtschade?

Vochtschade aan een toestel kan ontstaan indien een toestel in aanraking komt met een vloeistof of indien een toestel blootstaat aan waterdamp. De aanraking met vloeistof is voor iedereen duidelijk. Voorbeelden te over; denk aan het gebruik van het toestel tijdens een fikse regenbui, tijdens een strandbezoek in zee valt of tijdens het afwassen in de spoelbak valt.

Wat betekent vochtschade voor uw toestel?

Uw smartphone bestaat uit hoogwaardige micro- elektronica. De fabrikanten van deze toestellen trachten voortdurend steeds meer functionaliteiten in het toestel te bouwen en zij maken tegelijkertijd de toestellen steeds compacter. Dit leidt ertoe dat de toestellen steeds gevoeliger worden voor vocht en ander van buitenaf komend onheil. Voornamelijk de zuren en zouten in de vloeistof kunnen de componenten en de printplaat in het toestel heel snel corroderen.

Bij vochtschade: toestel direct uitschakelen!!

De smartphone maakt deel uit van ons dagelijks leven en wordt continu gebruikt onder alle omstandigheden. Dit in tegenstelling tot uw notebook of videocamera waarmee in het algemeen voorzichtiger wordt omgegaan. Indien een toestel wordt beschadigd door vocht, zullen de minuscule koperspoortjes op of in het moederbord (de printplaat) aangetast worden. Dit zijn vaak amper zichtbare schades die grote gevolgen hebben aangezien de elektronicacomponenten uit gaan vallen en het toestel dus helemaal of gedeeltelijk uitvalt. Als gevolg hiervan start het toestel niet meer op, het valt uit, het display werkt niet meer etc..

Hoe wordt vochtschade vastgesteld?

Bijna alle hedendaagse toestellen zijn voorzien van vochtschade indicatoren. Dit zijn papieren stickertjes die op of in het toestel aangebracht zijn en die de eigenschap hebben dat ze verkleuren op het moment dat ze in aanraking komen met vocht. De indicatoren verraden feitelijk de aanwezigheid van vocht. Het vaststellen van de vochtschade vergt dan nader onderzoek, waarbij het toestel wordt geopend en nader wordt onderzocht, meestal onder vergroting (loep, microscoop). Dan wordt de vochtschade definitief vastgesteld.

Bij een specifiek toestel als de iPhone wordt ook vaak vochtschade vastgesteld aan de laadconnector (onderzijde toestel). Indien deze in aanraking komt met vocht, zullen op de laadconnector groene puntjes ontstaan. Dit betekent dat de connector en de aangrenzende elektronica aangetast zijn. In een dergelijk geval hoeft de vochtschade-indicator niet per se verkleurd te zijn om toch te kunnen spreken van vochtschade.

Hiermee verbonden klachten zijn bijvoorbeeld:

· Uitval en opnieuw opstarten van het toestel
· Een defecte homebutton
· Geen contact met i- Tunes
· Microfoon problemen
· Het toestel laadt niet meer op.

Kan vochtschade gerepareerd worden?

Het verkleuren van de vochtschade-indicatoren leidt tot een nader technisch onderzoek waarna de garantie in het geval van een vochtschade veelal vervalt. Indien het binnengedrongen vocht nog niet heeft geleid tot zware corrosie kan een toestel vaak nog gerepareerd worden. We spreken dan van vochtsporen en nog niet van vochtschade.

Met behulp van professionele apparatuur, zoals ultrasone baden en specifieke schoonmaak- vloeistoffen, kunnen de vochtsporen en zoutafzettingen verwijderd worden en kan de printplaat alsnog gereinigd worden. Indien de corrosie niet doorgezet heeft, kan het probleem hierdoor definitief verholpen worden. Indien een vervangbaar component is aangetast (bijvoorbeeld een USB-connector) kan deze uiteraard vervangen worden, waardoor het toestel gerepareerd kan worden. Naast de technische kant hebben we ook te maken met de garantieregels van de fabrikanten. Deze verschillen echter in grote lijnen van merk tot merk; is het zo dat vochtschade niet gedekt wordt door de fabrikant, dan leidt dit onmiddellijk tot het einde van de fabrieksgarantie.

Hoe kun je vochtschade zoveel mogelijk beperken?

Indien een toestel in aanraking komt met een vloeistof of met overmatige waterdamp, dient u snel te handelen. Allereerst dient u het toestel direct uit te schakelen. Dus nooit het toestel inschakelen om te controleren of het nog werkt. Immers, indien het toestel ingeschakeld is lopen er elektrische stromen door de elektronicacircuits en deze zullen de corrosie stimuleren. Het allerbeste is de batterijcover en de batterij zelf onmiddellijk te verwijderen. Dit is echter niet meer bij alle toestellen mogelijk. Daarom is het verstandig het toestel zo snel mogelijk naar een reparatiebedrijf te brengen of op te sturen.

Wat vooral niet te doen!

– Het toestel drogen in rijst.
– Het toestel drogen met een föhn.
– Het toestel drogen op de verwarming.
– Het toestel aan de oplader.
– Het toestel aanzetten.

Hierdoor zal het vocht wel drogen, en kan het toestel soms ook weer stabiel zijn. Echter blijven kalk en andere resten achter die de printplaat langzaam aantasten. Indien het toestel niet snel gereinigd wordt, kan dit voor onherstelbare schade zorgen en/ of uitval van bepaalde functies, zoals het mobiele of wifi netwerk. Rijst versnelt het droogproces waardoor de corrosie eerder begint! Rijst is dus een slechte behandeling/ oplossing van uw vochtschade!